HET VERVANGEN VAN KITVOEGEN

Aangetaste kitvoegen zijn een plaag in menig badkamer. Niet alleen is het een smet op uw mooie badkamer, wanneer oude kitvoegen niet meer naar behoren functioneren kan er ook kans op lekkage ontstaan. Maar vergeet ook de voegen in uw gevel niet!

SCHONE EN FRISSE VOEGEN

Het is een steeds terugkerende bron van ergernis: de aantasting van kitvoegen door schimmels. Men herkent het aan de donkere vlekken op het oppervlak van de voegen. Een kitvoeg moet goed worden onderhouden. Zolang de aantasting nog tot het oppervlak beperkt blijft, kan deze worden bestreden met Anti-Schimmel-Spray van OTTO-CHEMIE. Is de schimmel reeds in de kitvoegen gedrongen, dan moeten de aangetaste kitvoegen volledig worden verwijderd en vervangen.

KANS OP LEKKAGE

Het tijdig vervangen van uw oude kitvoegen is niet alleen een kwestie van het aangezicht. Het is ook belangrijk omdat de mogelijkheid bestaat dat een oude kitvoeg niet meer naar behoren functioneert. Met de kans op lekkage tot gevolg. Ons advies: laat uw oude kitvoegen tijdig vervangen!

VERGEET UW GEVEL NIET

Behalve binnenshuis vervangen wij ook kitvoegen in het buitenwerk. Of het nu gaat om gevels, metselwerk, betonaansluitingen, kozijnen of galerijvoegen , als voegen in een slechte staat zijn, dan kan dit grote gevolgen hebben. Vochtplekken in de muren, beschimmeling of zelfs wateroverlast. Door tijdige inspectie of vervanging kan dit worden voorkomen.

VOORKOMEN VAN SCHIMMELVORMING

Essentieel bij het voorkomen van schimmelvorming is een goed gebruik van de natte ruimtes. Lees hieronder meer over schimmelvorming.

SCHIMMELVORMING; VOORKOMEN, BESTRIJDEN EN VERVANGEN

De aantasting van kitvoegen door schimmels is een steeds terugkerende bron van ergernis. Daarom geven wij enige toelichting op het gebruik van de kitvoegen in natte ruimtes, de oorzaken van schimmelvorming en te nemen preventieve maatregelen.

OORZAAK SCHIMMELS

De belangrijkste voorwaarden voor de groei van schimmels zijn temperatuur, vocht en de aanwezigheid van voedingsstoffen. Een schimmel bestaat voor circa 95% uit water en heeft daarom water nodig om zich te vermeerderen. Dankzij de hoge luchtvochtigheid of het langdurig nat blijven van de ondergrond, voelen schimmels zich prettig in douches en badkamers. Daar komt nog bij daarbij dat een temperatuur tussen 20°C en 30°C optimaal is voor de groei van schimmels. Ook de aanwezigheid van organisch voedingsmateriaal is van belang. En helaas is de normaal optredende vervuiling bij het gebruik van de badkamer of douche al ruim voldoende. Denk hierbij aan resten zeep, douchegel, shampoo en bacteriën van het lichaam.

POREUZE ONDERGRONDEN

Sterk gesloten ondergronden, zoals tegels in badkamers, nemen nauwelijks vocht op zodat het optreden van schimmelvorming hierin vrijwel niet mogelijk is. Maar bij ondergronden die poreus zijn, zoals siliconenkit maar ook het stucwerk boven de tegels of op het plafond, is de kans op het groeien van schimmels aanmerkelijk groter.

MAATREGELEN EN PREVENTIE

De kit wordt het meest belast in wand-vloer aansluiting omdat in deze “natte hoek” het water met al z’n voedingsstoffen blijft liggen. Dat geldt ook voor andere horizontale voegen, zoals de afdichting rond het bad of de douchebak. Het is daarom van groot belang om na het douchen of baden de oppervlakten af te sproeien en het achtergebleven water weg te halen met een trekker en een doek. Zorg daarnaast iedere dag voor goede ventilatie.

REINIGEN

De badkamer dient regelmatig schoongemaakt te worden. Bij voorkeur met neutrale of alkalische reinigingsmiddelen, omdat schimmels zich in een zuur milieu zeer goed vermenigvuldigen. Ook de kitvoegen zelf moeten ongeveer eens per 14 dagen met een verdunde bleekwateroplossing worden gereinigd.

CONCLUSSIE

Schimmelvorming treedt op als gevolg van het gebruik en de omstandigheden in de douche of badkamer. Kitten zijn daar maar een beperkt onderdeel van. Wanneer zich een schimmelaantasting voordoet, kan die zolang die nog tot het oppervlak beperkt blijft met Anti-Schimmel-Spray van OTTO-CHEMIE worden bestreden. Is de schimmel reeds in de kitvoegen gedrongen, dan moeten de aangetaste kitvoegen volledig worden verwijderd en vervangen.